Recurso 2

diada de les tecnologies
de la informació
i la comunicació (tic)
a catalunya

09/11/22

SESSIONS ONLINE

10/11/22

SESSIONS PRESENCIALS

LLOC: TORRE TELEFÒNICA - DIAGONAL 00
(PL. ERNEST LLUCH I MARTÍN, 5 DE BARCELONA)

Recurso 2

diada de les tecnologies
de la informació
i la comunicació (tic)
a catalunya

9/11/22

SESSIONS PRESENCIALS

LLOC: TORRE TELEFÒNICA - DIAGONAL 00
(PL. ERNEST LLUCH I MARTÍN, 5 DE BARCELONA)

10/11/22

SESSIONS ONLINE