Taula rodona: COVID-19

Reflexions, lliçons apreses i reptes de futur

La pandèmia COVID-19 ens ha mostrat la vulnerabilitat del nostre sistema sanitari, del d’emergències, de l’econòmic, i els llindars de la democràcia i la potència de la tecnologia per fer-hi front, entre d’altres.
L’ús de la tecnologia i l’analítica de dades s’ha mostrat cabdal per mantenir i dirigir el nostre dia a dia. També ha posat de manifest i ha accentuat situacions de desequilibri social i generacional que ens semblava tenir ja superades o a les que no hi donàvem importància.
És moment de reflexionar i posar en valor les TIC, identificar els reptes de futur que ens esperen i assegurar-nos que la tecnologia estarà a l’alçada de les situacions que ens toqui viure. Caldrà assegurar que avancem amb responsabilitat en la eliminació de les barreres d’accessibilitat, el biaix de gènere, i en la construcció de ciutats i territoris resilients.

Informació

Moderadora:  

Sílvia Cóppulo, periodista. Doctora en Comunicació

Ponents:

Educació: per una innovació crítica, per Gregorio Luri, pedagog i doctor en filosofia

Economia, per Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia de la UPF

Dades, per Meri Rosich, Head of Data Science, Visa Consulting & Analytics

Salut, per Lluís Serra Majem, catedràtic i portaveu de la Comissió COVID-19 del Govern de Canàries

Ponents

Meri Rosich

Head of Data Science, Visa Consulting & Analytics

Lluís Serra Majem

Catedràtic i portaveu de la Comissió COVID-19 del Govern de Canàries

Gregorio Luri

Pedagog i doctor en filosofia

Guillem López-Casasnovas

1