Taula 3. Producció i consum responsable

Fa molt de temps que el planeta ha començat a donar signes d’alerta. Els recursos naturals no són infinits i el model econòmic actual és insostenible. És l’hora de fer el pas i invertir en tecnologia que faciliti una producció més sostenible. Això també implica desenvolupar una gestió més eficient dels residus i fomentar la pedagogia perquè el consumidor sigui conscient de l’impacte ambiental i social que genera l’adquisició de determinats productes i serveis. 

Informació

MODERADOR: Joan Carrillo, director general de SII CONCATEL

3.1 Tecnologia, el nexe indispensable

Iván Manzano, Manager Utilities de SOPRASTERIA

3.2 Produir i competir en els mercats actuals. Frens i motors de la transició

Dra. Mar Isla Pera, Càtedra d’Economia Circular de TECNOCAMPUS

3.3 Claus de l’economia circular i l’eficiència energètica en el sector de les TIC

Daniel Morales, Director de RSC d’ORANGE i de la FUNDACION ORANGE

3.4 Quatre vectors: Alimentació, BigData, Traçabilitat i Descarbonització

Lídia Redón, subdirectora general y directora de servicios corporativos de MERCABARNA

Ponents

Joan Carrillo / Moderador
Director general de SII CONCATEL

Iván Manzano
Manager Utilities de SOPRASTERIA

Mar Isla Pera
Directora de la Càtedra d’Economia Circular de TECNOCAMPUS

Daniel Morales
Director de RSC d’ORANGE i de la FUNDACION ORANGE

Lidia Redon

Lídia Redón
Subdirectora general y directora de servicios corporativos de MERCABARNA