Premis Graustic 2020

 

Amb els Premis GrausTIC volem distingir a aquells professionals, empreses o institucions que promouen l’ús de les TIC i les fan servir per millorar la innovació, l’esforç exportador i la responsabilitat social.

S’adrecen tant a candidatures del sector TIC com a les que encara que pertanyin a un altre sector incorporin les TIC de forma significativa en els seus processos interns i externs o en els seus productes i serveis.

Aquests Premis estan adreçats a professionals, empreses o institucions que operen a Catalunya, hi tinguin o no la seva seu central.

Els Premis GrausTiC s’estructuren en cinc categories, segons el perfil professional, i quatre subcategories, i són excloents entre sí; per tant, una mateixa candidatura només es pot presentar a una d’aquestes categories.

Bases de participació

Premi GrausTIC a la integració Social a través de les TIC, coorganitzat per la FUNDACIÓ iSOCIAL

La Fundació iSocial impulsa la innovació al sector dels Serveis Socials de Catalunya. Va néixer a Barcelona el 2018 a partir de la col·laboració de persones, organitzacions i empreses de diversos àmbits: social, tecnològic, educatiu, sanitari, d’habitatge, comunicació…, per actuar de pont entre el món del coneixement i el món de l’acció social, connectant universitats, administracions, entitats del tercer sector i empreses. La seva acció es focalitza a transformar els models d’intervenció social, impulsar canvis sistèmics, adaptar el rol dels professionals socials, i introduir millores tecnològiques i instrumentals en el sector.

Premi GrausTIC a la Innovació Digital, coorganitzat per CISCO

Cisco innova i ajuda a aprofitar les oportunitats de demà demostrant que poden passar coses sorprenents quan connecteu el que no està connectat.
Les empreses co-innoven amb Cisco per crear noves solucions i models de negocis basats en la tecnologia sustentada per la xarxa. Cisco posa a disposició, laboratoris, instal·lacions, experiència i tutories a la seva comunitat de partners per donar suport a la innovació, accelerar el desenvolupament de prototips i el go-to market de les solucions. La participació de Cisco proporciona coneixement, credibilitat i escalabilitat a les solucions.

Premi GrausTIC a les Joves emprenedores i emprenedors, coorganitzat per BARCELONA TECH CITY

Barcelona Tech City, associació privada sense ànim de lucre, oberta al conjunt de l’ecosistema tecnològic local i internacional, és una iniciativa impulsada per emprenedors de la ciutat i actualment representa més de 1000 empreses (emprenedors, start-ups, empreses consolidades, inversors, incubadores, acceleradores i company builders, universitats, escoles de negoci, mitjans de comunicació, administracions públiques i altres agents).

Premi GrausTIC a la Sostenibilitat mitjançant les TIC, coorganitzat per MOBILE WORLD CAPITAL

MWCapital és una fundació del sector públic local que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones a través de la transformació digital de l’economia i la societat. A aquest efecte, MWCapital vertebra la seva activitat al voltant de quatre eixos: la innovació, connectant a la comunitat emprenedora; la tecnologia, impulsant el canvi a través de la mateixa; el talent, promovent la competitivitat digital; i la societat, reflexionant sobre l’impacte social de la tecnologia.

Premi GrausTIC a la TICW a la sostenibilitat patrocinat per POLÍTIQUES DIGITALS – GENERALITAT DE CATALUNYA

La Generalitat de Catalunya impulsa estratègies amb el focus posat en la normalització del paper de la dona en el món professional, empresarial i acadèmic de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació mitjançant la Direcció General de Societat Digital.

Descripció de les categories

Premi GrausTIC a la integració social mitjançant les TIC

Es lliura a l’empresa, organització o institució que durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present, més ha contribuït a l’impuls de la integració social fent accessibles per a tothom els seus productes, serveis, projectes o activitats.

Es valoren les empreses o institucions que han fet  esforços reals i visibles per incorporar el disseny per a tothom en la seva oferta i interacció amb les persones. En resum, com  Internet i les noves tecnologies poden  transformar la nostra manera de comunicar-nos, comprar, vendre, i relacionar-nos  en un context d’autèntica integració social.

Premi GrausTIC a la Innovació Digital

Es lliura a l’empresa, organització o institució que hagi establert durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present el seu model de negoci basant-se en productes o plataformes digitals a través d’una idea innovadora. També es premia l’empresa ja establerta que hagi alineat la seva estratègia de negoci amb una  transformació innovadora mitjançant les TIC.

Es consideren característiques innovadores en l’estratègia de producte, de vendes o de marca, ja siguin noves eines digitals en els processos de negoci, una plataforma innovadora, o bé, un nou producte digital. Per tant, també es reconeixeran els èxits estratègics excel·lents en una empresa consolidada que estigui treballant sobre la base d’internet i la digitalització.

Aquest Premi té com a objecte promoure l’ús de les diferents tecnologies que ens brinda la societat digital per millorar o posar en marxa un negoci, promocionar els serveis o productes d’una empresa o entitat, transmetre l’objectiu social o personal, etc.

Premi GrausTIC a les joves emprenedores i emprenedors

Reconeix la capacitat d’una o vàries persones emprenedores a l’hora de posar en marxa una iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en el àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o que es basi principalment en l’ús de les TIC. Aquestes iniciatives poden tenir una antiguitat màxima de 3 anys.

Premi GrausTIC a la Sostenibilitat mitjançant les TIC

Aquest premi es lliura a l’empresa, organització o institució que durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present, més ha aconseguit la sostenibilitat en la seva entitat mitjançant la introducció de les TIC. Ja sigui en els seus productes, serveis, projectes o activitats com en la pròpia manera de funcionar i actuar.

Premi GrausTIC a la TICW a la Sostenibilitat

Aquest premi, alineat també en el motiu d’aquesta diada, reconeix a la dona que durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present, més ha aconseguit la sostenibilitat en el entorn de la seva professió a través de la innovació, la tecnologia i la transformació digital.

Terminis

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar a GRAUSTIC dins el període establert, les persones, entitats, empreses que consideri oportunes, mitjançant la formalització de la fitxa disponible a la pàgina web .

El jurat tindrà en compte totes les propostes, sempre que no hi hagi contradicció amb les bases.

GRAUSTIC declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció. Només les dades d’aquesta fitxa d’inscripció seran els que figurin en qualsevol informació que l’organització faciliti sobre les candidatures.

El termini per a la proposta per als PREMIS GRAUSTIC 2020 en aquesta convocatòria finalitzarà el 19 de març de 2021.

El jurat actuarà d’acord amb les bases i estarà integrat per membres del Consell Assessor de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTTIC)  i de la Junta de Govern de GrausTIC.

El jurat actuarà col·legiadament i prendrà els acords per majoria de vots. En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat de president.

El jurat determinarà els criteris de valoració de les candidatures premiades, que quedaran reflectits en l’acta de la concessió dels premis, així com les motivacions de la sentència. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

El jurat podrà acordar, si ho considera oportú, l’atorgament d’un premi especial GRAUSTIC a l’obra o la trajectòria professional que per la seva excepcionalitat representi una aportació transcendent a la nostra societat.

En aquest acte, els participants a la Diada escolliran, per votació secreta, el PREMI GRAUSTIC a les joves emprenedores i emprenedors. La votació decidirà el finalista sobre els tres ja seleccionats pel jurat.

Els premis es lliuraran durant la DIADA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A CATALUNYA, el 15 d’abril de 2021, a CosmoCaixa (c/Isaac Newton, 26, 08022 de Barcelona).

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. La interpretació d’aquestes bases correspon a la Junta de Govern de GrausTIC i al Consell Assessor de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTTIC).

 Als premiats se’ls lliurarà un diploma com a reconeixement i una impressora HP Inkjet Tango-2RY54B.

Misc