Premis

Amb els Premis GrausTIC volem distingir a aquells professionals, empreses o institucions que promouen l’ús de les TIC i les fan servir per millorar la innovació, l’esforç exportador i la responsabilitat social.

Aquests Premis estan adreçats a professionals, empreses o institucions que operen a Catalunya, hi tinguin o no la seva seu central. S’adrecen tant a les del sector TIC com aquelles que encara que pertanyin a un altre sector les incorporin de forma significativa en els seus processos interns i externs o en els seus productes i serveis.

El jurat valorarà de manera especial que el candidat sigui del sector de les TIC, tingui la seva seu central a Catalunya, faci una aportació més significativa en R+D+i, un major esforç exportador, o presenti uns millors plans d’acció social.

Bases de participació premis Graustic 2019

Els premis que s’atorgaran seran els següents:

 • a) PREMI GRAUSTIC al Professional TIC
 • b) PREMI GRAUSTIC a l’Excel·lència Empresarial
 • c) PREMI GRAUSTIC a la Integració Social a través de les TIC
 • d) PREMI GRAUSTIC a la Innovació Digital
 • e) PREMI GRAUSTIC a la Comunicació i/o Divulgació de les TIC

Es lliura al professional que durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present ha contribuït més a l’expansió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya. Aquest guardó destaca tant el  lideratge de la persona i la seva capacitat per a aconseguir l’excel·lència en aquesta matèria, com la innovació en la creació de productes i serveis TIC que contribueixen a la millora social, cultural o econòmica.

CAL QUE ES PRESENTI JUNTAMENT AMB EL PROJECTE, UN BREU RESUM DEL QUE S’APORTA

Es lliura a l’empresa o institució que durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present ha contribuït més a l’expansió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya. Aquest guardó destaca la capacitat directiva de les persones que gestionen l’empresa o la institució i la seva capacitat per a aconseguir l’excel·lència en aquesta matèria, així com la creació de productes i serveis TIC que contribueixen a la millora social, cultural o econòmica.

CAL QUE ES PRESENTI JUNTAMENT AMB EL PROJECTE, UN BREU RESUM DEL QUE S’APORTA

Es lliura a l’empresa o institució que durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present més ha contribuït a l’impuls del disseny per a tothom, en els seus productes, serveis, projectes o activitats.

El disseny com a vehicle d’integració social i motor de transformació de la nostra societat, es posa de manifest quan les empreses o institucions contemplen com a normal i no com a excepcional que els usuaris dels seus productes i serveis no discriminin cap dels perfils que conformen la societat, entre ells i d’una forma significativa, les persones amb discapacitat o la gent gran.

Es valoren les empreses o institucions que fan esforços reals i visibles per incorporar el disseny en la seva oferta i interacció amb les persones. En resum, com  Internet i les noves tecnologies estan transformant la nostra manera de comunicar-nos, comprar, vendre, i relacionar-nos  en un context d’autèntica integració social.

CAL QUE ES PRESENTI JUNTAMENT AMB EL PROJECTE, UN BREU RESUM DEL QUE S’APORTA

Es lliura a l’empresa que hagi establert el seu model de negoci basant-se en productes o plataformes digitals a través d’una idea innovadora. També es premia l’empresa ja establerta que hagi alineat recentment la seva estratègia de negoci amb la transformació digital.

Es consideren característiques innovadores en l’estratègia de producte, de vendes o de marca, ja siguin noves eines digitals en els processos de negoci, una plataforma innovadora, o bé, un nou producte digital. Per tant, també es reconeixeran els èxits estratègics excel·lents en una empresa consolidada que estigui treballant sobre la base d’internet i la digitalització.

Aquest Premi té com a objecte promoure l’ús de les diferents tecnologies que ens brinda la societat digital per millorar o posar en marxa un negoci, promocionar els serveis o productes d’una empresa o entitat, transmetre l’objectiu social o personal, etc.

CAL QUE ES PRESENTI JUNTAMENT AMB EL PROJECTE, UN BREU RESUM DEL QUE S’APORTA

Els Premis “GrausTIC a la Comunicació i Divulgació de les TIC” comptaran amb 3  premis als mitjans de comunicació que s’hagin distingit més al llarg de l’any pel seu esforç comunicador i/o divulgador de les TIC. Els premis es concediran no a un periodista en concret, sinó al mitjà de comunicació per un programa, una secció, una tasca continuada de divulgació, etc. Es concedirà un premi a:

 • a) Mitjà audiovisual (ràdio i/o televisió)
 • b) Medi d’informació general (premsa escrita, on line, blogs, etc.)
 • c) Revista tècnica, especialitzada o professional
 1. Podrà presentar la seva candidatura qualsevol persona física o jurídica, empresa o institució que treballi o operi a Catalunya.
 2. Els membres del Comitè Tècnic i del Jurat també podran presentar candidatures, que s’uniran a les que s’hagin enviat espontàniament.
 3. Cada persona/empresa/institució podrà presentar la seva candidatura a una o més categories, per la qual cosa haurà de presentar un dossier d’un màxim de 5 folis, per correu electrònic, on s’expliquin i detallin els mèrits que aporta per fer-se mereixedor al premi al que opta.
 4. Les candidatures es lliuraran per correu electrònic a l’adreça secretariadireccio@graustic.cat i seran valorades pels membres del jurat, que estarà format per membres del Consell Assessor de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTTIC)  i de la Junta de Govern de GrausTIC.
 5. El dia límit per presentar les candidatures serà el 10 de setembre de 2019.
 6. Els premis es lliuraran durant l’acte de cloenda de la DIADA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A CATALUNYA, el proper 25 de setembre, a CosmoCaixa (c/Isaac Newton, 26, 08022 de Barcelona).